fbpx

Ochrana soukromí vašich dat je pro nás velká věc. Bc. Eliška Janouchová, IČ: 04953291, která provozuje webovou službu heydays.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679. Žádné osobní údaje uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů HEYDAYS:

Jedná se o uživatele, kteří se registrovali na webu heydays.cz. V registračním formuláři vyžadujeme jméno a příjmení osoby a emailovou adresu.

HEYDAYS dále využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Vždy jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Neuchováváme a nemáme k dispozici čísla kreditních karet, ani jiné citlivé platební údaje.

Takto získané e-mailové adresy uživatelů považujeme za adresy získané v souvislosti s poskytnutím služby. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy můžeme za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se našich vlastních služeb.

Osobní údaje návštěvníků:

Jedná se o návštěvníky webů heydays.cz a dalších informačních míst, které HEYDAYS využívá. Na těchto místech můžeme automaticky shromažďovat údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná lokace.

Dále ukládáme tyto informace:

 • informace získané pomocí cookies.

 • informace z webových logů serverů.

 • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění požádáme.

Doba zpracování osobních údajů je 5 let od poslední aktivity.

Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a Vy jste s tím srozuměn/a.

Jak to máme s Cookies?

V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení uživatele cookies. Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:

 • k identifikaci zařízení uživatele,

 • k optimalizaci našich internetových stránek,

 • k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,

 • pro služby třetích stran jako jsou Google, Facebook, Seznam a další, které využíváme.

Používáním našich služeb bere uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies, ukládat.

Pokud s tímto uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Uživatel může zablokovat cookies v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies..

Naše webové stránky mohou cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Pokud chce uživatel kompletně smazat všechny osobní údaje a data, která HEYDAYS uchovává, tak je potřeba napsat na info@heydays.cz. Proces smazání HEYDAYS účtu je nevratný a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele. Po ukončení účtu smažeme kompletní data do 60 dnů. Data budou odstraněny i z našich záloh. Údaje na fakturách budou uchovány v souladu s platnými zákony nejkratší možnou dobu.

Závěrečná ustanovení

 • Pokračováním využívání HEYDAYS vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.

 • Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.

 • Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy.

 • Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 01.08.2018.

Otázky k těmto pravidlům?

 

Rádi vše vysvětlíme a odpovíme.

 

Stačí nás kontaktovat na adrese info@heydays.cz